Reikihealing

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder ”universell” och ki, som betyder ”livsenergi” Reiki aktiverar och stimulerar kroppens egna naturliga förmåga att läka och återställa sig.
Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. Reiki är effektivt vid ångest, oro, depression och utmattning. Listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Ofta har vår kropp och vårt psyke lösningen på våra problem, men har tappat ”tillgången” till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv. Reiki kan inte bota sjukdomar. Däremot kan det ökade välbefinnandet göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen. Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt. I bl a USA och Storbritannien används reiki som komplement inom sjukvården.
Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och blockeringar och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem. När känslor frigörs kan man känna sig gladare, lättare, man kan också känna sig nedstämd, det beror på vilka känslor/ blockering som löses upp. Reiki är ofarligt att få och man kan aldrig få för mycket av den .

Hur går jag tillväga?

Du får ligga på en massagebänk med kläderna på. Jag lägger händerna på olika punkter (chakran) på kroppen, håller händerna på punkterna i ca 3-5 min. Du får börja med att ligga på rygg, efter ca halva tiden, så får du vända om och ligga på mage. Behandlingen tar cirka en timme. Upplevelsen av reikin är väldigt individuell. Vanliga beskrivningar av upplevelsen är dock att ”det blir varmt” eller ”det pirrar”, man kan se färger mm. De allra flesta upplever en djup avslappning och ett djupt lugn. Det är inte ovanligt att man somnar till en stund under behandlingen. Vissa känner inget speciellt under själva healingtillfället, utan upplevelsen kan komma dagen/dagarna, då reikin verkar i kroppen upp till fler dagar.